ملوانی‌ها قبل از بازی امروز، پولدار شدند

بازیکنان ملوان پیش از دیدار امروز مقابل پارس جنوبی با دریافت ١٠ درصد از قراردادشان شارژ مالی شدند تا با روحیه ای مناسب در این دیدار حساس حاضر شوند.