قتل دو شهروند عراقی با خودروهای سازمان ملل

نماینده پارلمان عراق با اشاره به قتل یک مرد جوان و زنی در بغداد به وسیله خودروهای مربوط به سازمان ملل، بر پیگیری این حادثه تأکید کرد.