پیام دیده بان حقوق بشر به اوباما و انتقاد از مشارکت آمریکا در جنگ یمن

دیده بان حقوق بشر با ارسال پیامی به رئیس جمهوری آمریکا از مشارکت واشنگتن در تجاوزات به یمن انتقاد کرد.