اهانت راننده اتوبوس گردشگران آلمانی در کرمان/این راننده برکنار شد

رکنا: راننده اتوبوسی که در کرمان به گردشگران آلمانی اهانت کرده بود ازفعالیت درامور گردشگری برکنار شد.