بلای وحشتناک برای ۲خواهر درحمام

رکنا: دو خواهر که در روستای شیرمحله فریدونکنار به حمام رفته بودند که به بلای وحشتناکی گرفتار شدند.