فروش زمین های قبرستان و غسالخانه در بومهن تهران

رکنا: فردی که با ایجاد تغییر در صورتجلسه شورای بخش نسبت به واگذاری اراضی ملی به اشخاص عادی اقدام کرده بود، دستگیر شد.