عکس: وقتی کری یک پرسپولیسی پیش منصوریان لو رفت

تراز: سرمربی استقلال وقتی یک هوادار پرسپولیس می خواست در کنار او مخفیانه عدد ۶ را نشان دهد، متوجه این امر شد.