روسیه متخصصان مین روب به حلب می‌فرستد

ستاد مشترک ارتش روسیه اعلام کرد که برای پاکسازی مناطق آزاد شده شهر حلب از مین و مواد منفجره، یگان مین روب را به سوریه اعزام می کند.