بیانیۀ مهم اتاق عملیات مشترک درباره عملیات حلب

اتاق عملیات مشترک در بیانیه ای تأکید کرد که تصمیم ارتش سوریه و همپیمانانش برای آزادسازی شرق حلب برگشت پذیر نیست.