یادگار داریوش پایه گذار پست امروز

سابقه‌ی چاپارخانه‌ها در ايران به قرون پيش از اسلام می‌رسد. در حكومت‌های اشكانی و ساسانی و بعد از اسلام هم چاپارخانه‌ها برای دستگاه‌های دولتی اهميت زیادی داشتند.