کشته شدن ۲۹ عضو پ.ک.ک در شمال عراق

ستاد مشترک ارتش ترکیه از کشته‌شدن ۲۹ عضو حزب کارگران کردستان (پ.‌ک.ک) در منطقه قندیل عراق خبر داد.