استخدام صندوقدار جهت همکاری در زنجان

به ۲ نفر صندوقدار خانم با حقوق قانون کار و بیمه جهت همکاری در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام صندوقدار جهت همکاری در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.