دعوت آبی ها از دو ملی پوش پرسپولیس برای استقلالی شدن!

تراز: همزمانی تمرین استقلال و پرسپولیس در زمین شماره ۲ آزادی کلی سوژه رسانه‌ای ایجاد کرد.