خواننده ایرانی برای مارادونا خط و نشان کشید!

خواننده پاپ مشهور برایش سئوال پیش آمده که چرا در ایران او را مثل مارادونا نمی‌ستایند.