افزایش ذخایر معدنی با اکتشافات جدید ایمیدرو

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: بخش معدن یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و برای توسعه به تسهیلات حمایتی دولت نیاز دارد.