۵ تغییر اساسی در ترکیب پرسپولیس؛ رضاییان فیکس می شود

پرسپولیس با تغییرات فراوانی نسبت به بازی های گذشته به دیدار ماشین سازی خواهد رفت.