پشت پرده ركورد شكني دلار؛ وعده سيف عملي مي‌شود؟

راز گراني دلار چيست و تدبير دولت و بانك مركزي براي مديريت بازار ارز چه خواهد بود؟