درخشش ایران در اوپک و تمجید رسانه های جهان

رسانه های جهان به تحسین ایران برآمدند، تهران در اوپک خوش درخشید.