فضیلت ربیع‌الاول چیست؟

تراز: ماه «ربیع‌الاول» همان‌گونه که از اسم آن پیداست، بهار ماه‌هاست.