بزرگداشت احمدعلی رجایی بخارایی برگزار می‌شود

بزرگداشت احمدعلی رجایی بخارایی همزمان با سی و هشتمین سالگرد درگذشت وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.