ترجمه رمانی تازه از نیک هورن بی‌/«جولیت» در ایران

رمانی از نیک هورن‌بی با عنوان « جولیت» به فارسی ترجمه و منتشر شد.