شهادت امام رئوف(ع) در شعر آئینی/ باز خُراسان دلم، کربلاست

آخرین روز ماه صفر، سالروز شهادت حضرت رضا(ع) است؛ روزی که جهان اسلام و بویژه ایران اسلامی عزادارند و شعر آئینی، تسلّای آنان است.