اخذ اطلاعات شخصی از طریق مهندسی اجتماعی

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ‌علی اعتمادی‌ با بیان اینکه این روزها مهندسی اجتماعی یک روش‌ بسیار معمول است که توسط مجرمان استفاده می‌شود، اظهار کرد: مجرمان در این روش با استفاده از اصول روانشناسی اجتماعی، کاربران را فریب...