کشته شدن مرموز مرد تبر به دست از سوی پلیس

رکنا: مرد تبر به دستی در کینگستن هال، انگلیس با شلیک گلوله پلیس کشته شد.