شیری که مربی‌اش را خورد! +فیلم

رکنا: مربی مصری شیرهای دست‌آموز، بر اثر حمله یکی از شیرها جان سپرد.