درگیری مرگبار دو پیر مرد ۹۰ و ۸۳ ساله / آن ها همسایه بودند + عکس

رکنا: پیرمرد ۹۰ ساله همسایه خودش را به خاطر یک بوته گل به قتل رساند.