گوگل هوش مصنوعی خودآموز طراحی کرد +تصاویر

هوش مصنوعی گوگل می‌تواند خودش را با چیزهایی که نمی‌داند آموزش دهد.