تهدید عجیب یک زن برای شوهر انتقامجو

رکنا: مرد گنج یاب که از سوی آشنایی تا مرز مرگ پیش رفته بود وقتی ادعا کرد می خواهد انتقام بگیری با تهدید همسرش برای طلاق روبرو شد.