ایران بزرگترین صادرکننده نفت خام به هند شد

پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا اعلام کرد، ایران در رقابت برای سهم گیری از بازار نفت هند که نرخ رشد تقاضای نفت آن در جهان از هر کشور دیگری بیشتر است، از سایر رقبا پیشی گرفت.