مردانی که خاصیت مغناطیسی دارند +تصاویر

در این گزارش دو مرد را با خاصیت مغناطیسی ببینید که دیگر نگران گم کردن هیچکدام از وسایل خود نیستند.