انتخاب عجیب دپارتمان داوری برای دیدار سایپا-استقلال خوزستان

دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال برای قضاوت تیم دیدار تیم های سایپا و استقلال خوزستان دست به انتخاب عجیبی زده است.