خاطرات خواندنی کودکی و مرگ برادر کیروش

اجازه پیدا نکردم به عضویت باشگاه تنیس ناکالا در بیایم البته نه به خاطر دورگه بودنم بلکه به این خاطر که پدرم به اندازه کافی پول نداشت که مرا به عضویت این باشگاه در آورد.