فهرست محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر را اعلام کرد.