خالکوبی عجیب یک پرسپولیسی+عکس

مدافع و کاپیتان سابق پرسپولیس طرحی عجیب و جدید روی بدن خودش خالکوبی کرده است.