تفسیر جالب مطهری از شخصیت موسوی اردبیلی

مطهری در مورد شخصیت آیت‌الله موسوی اردبیلی گفت: تیپ شخصیتی ایشان طوری بود که بیشتر به وصل اهمیت می‌داد تا به فصل.