جریمه نقدی استقلال از سوی کمیته انضباطی

کمیته انضباطی پس از بررسی گزارشات داوران و نمایندگان حاضر در مسابقات جام حذفی، آرای خود را صادر کرد.