بایرن در فکر تمدید قرارداد ستاره اسپانیایی

ژابی آلونسو، هافبک باتجربه بایرن درهای مذاکره را برای باشگاه بنایر در راستای تمدید قرارداد باز کرده است.