اولین شهید سیاه‌پوست مدافع حرم

محمد سلیمان الکونی نام خود را به‌عنوان اولین شهید سیاه‌پوست مدافع حرم به ثبت رساند.