ظریف به هند، چین و ژاپن سفر می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر ظریف به سه کشور هند، چین و ژاپن خبر داد.