اصلاح طلبان در حمایت روحانی اجماع کامل دارند

ولی الله شجاع پوریان گفت: اصلاح طلبان در حمایت از آقای روحانی اجماع کامل دارند و این ایده که در کنار او به طور علنی یا در سایه نامزدی اصلاح طلب حضور داشته باشد، کلا منتفی است.