ساوتگیت سرمربی قطعی تیم انگلیس شد

سرمربی موقت تیم فوتبال انگلیس به عنوان سرمربی قطعی این تیم منصوب شد.