فیلم عجیب ترین ضربه ایستگاهی در فوتبال + عکس

رکنا: فیلم زیبا از کاشته زدن یک تیم دسته یک انگلیسی که مهارت خودشان را به رخ دیگر تیم ها کشاندند.