رئیس جمهوری چین: دنیا باید به مسئله فلسطین اولویت بدهد

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین در پیامی خواستار اولویت و توجه جدی تر جامعه بین المللی به حل مسئله فلسطین شد.