میهماندار نجات یافته هواپیمای فوتبالیست ها رازگشایی کرد

مهماندار هواپیمای تیم فوتبال چاپه‌کوئنسه جزئیات و دلیل این سانحه دلخراش را فاش کرد.