موضوع اصلی بحث‌های انتخاباتی ایران برجام خواهد بود

اندیشکده مطالعات امنیتی نوشت: موضوع بقای برجام در مرکز بحث و جدل بین «حسن روحانی» و مخالفان توافق در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران خواهد بود.