رئیس جمهوری لبنان بر پیگیری پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر درلیبی تاکید کرد

بیروت – ایرنا – ژنرال« میشل عون» رئیس جمهوری لبنان بر پیگیری پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش در لیبی و روند قضائی این پرونده تاکید کرد.