بی ام و، دایلمر، فورد و فولکس واگن و توسعه شبکه شارژدهی خودروهای الکتریکی

این چهار خودرو با همکاری هم قصد عرضه گسترده شبکه شارژ سریع در اروپا را دارند تا با این شرایط مردم در خرید خودرو های الکتریکی بیشتر تشویق شوند شرکت خودروسازی بزرگ بی ام و، دایلمر، فورد و فولکس واگن طرحی برای نصب ۱۰۰۰ ایستگاه شارژ در مسیر های اصلی اروپا دارند. این ایستگاه ها توان خروحی […]