سوچی: سازش ملی غیر قابل اجتناب است

رهبر دوفاکتوی میانمار امروز چهارشنبه گفت، سازش ملی برای جذب سرمایه‌گذاری به صورت غیر قابل اجتنابی مهم است. با این حال او جزئیاتی از چگونگی حل خشونت و تبعیض علیه اقلیت مسلمان روهینجا در کشورش ارائه نکرد.