استراحتگاه عجیب برای عابران در نیویورک+عکس

شهرداری نیویورک با تعبیه استراحتگاه برای عابران پیاده رویی زیبا را در این شهر به وجود آوردند.