جسد پسر دامدار چالوسی در نزدیکی جسد پدرش کشف شد

رکنا: جسد پسر دامدار چالوسی پس از چند ساعت جست و جو در جنگل های هسل دشت کلاردشت در نزدیکی جسد پدرش پیدا شد.